mask

Работа в сфере международных перевозок - Карьера

Firma transportowa z długoletnim doświadczeniem w transporcie międzynarodowym chłodniczym poszukuje pracownika na stanowisko:

 

Koordynator ds. transportu

Wymagania:oferta pracy

 • doświadczenie w organizacji pracy kierowców i rozliczaniu kierowców,
 • znajomość zasad wykonywania usług transportowych na kierunku zachód – wschód,
 • praktyczna znajomość przepisów dot. czasu pracy kierowców AETR oraz przepisów o transporcie drogowym,
 • znajomość wskaźników kosztowych i jakościowych wykorzystywanych w transporcie,
 • dobra znajomość pakietu MS Office i systemów do obsługi transportu,
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikacyjnym,
 • umiejętności logicznego myślenia, analizy i szybkiej oceny sytuacji,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne,
 • odporności na stres w trudnych sytuacjach,
 • poczucie odpowiedzialności.

 

Opis stanowiska:

 • koordynowanie i planowanie pracy kierowców na podstawie sporządzonych harmonogramów,
 • nadzór nad czasem pracy kierowców, weryfikacja naruszeń,
 • wyposażenie kierowców w niezbędne dokumenty potrzebne do wykonania zleceń transportowych,
 • formalne przygotowanie do pracy taboru samochodowego,
 • nadzór nad realizacją zleceń transportowych przez kierowców,
 • optymalizacja tras pod względem rentowności i czasu przejazdu,
 • kontrola kosztów wyjazdów służbowych kierowców,
 • kontrola zużycia paliwa,
 • nadzór nad dokumentami przewozowymi,
 • analizowanie i optymalizowanie innych procesów logistycznych w obszarze transportu,
 • aktywny udział w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

 

Zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ustalonych standardach,
 • autonomię i swobodę działania w zakresie powierzonych zadań,
 • wynagrodzenie zgodne z kwalifikacjami pracownika oraz zajmowanym stanowiskiem,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego gwarantującego bezpieczeństwo oraz wypłatę świadczeń w różnych sytuacjach życiowych,
 • pracę w zgranym zespole doświadczonych fachowców i specjalistów z branży transportowej,
 • możliwość pozyskania karty Multisport.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli do zgłoszenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lakmex Sp. z o.o. z siedzibą w Zakręcie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych - Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].”

Zastrzegamy prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 1 roku na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

 

 

Транспортная компания с месторасположением в Закренце (Отвоцкий повят) с многолетним опытом работы в международных рефрижераторных перевозках ищет сотрудников на должность:

Профессиональный водитель на международных маршрутах кат. C+ E

экспедирование - профессиональный водитель

 

spedycja - kierowca zawodowy

Требования:

 • водительские права кат. C + E,

 • актуальная квалификация для ведения профессиональной деятельности (карточка водителя, медицинские и психологические обследования, сертификат профессиональной квалификации),

 • знание правил, касающихся рабочего времени водителя, и правил дорожных перевозок,

 • справка о несудимости,

 • опыт работы в аналогичной должности,

 • разрешения ADR и санитарно-эпидемиологическая книжка (дополнительно),

 • трудолюбие, порядочность и ответственность в работе.

 

Обязанности:

 • перевозка грузов по территории Евросоюза и России с помощью тягача с рефрижератором,

 • забота о техническом состоянии автомобиля (основные сервисные мероприятия, поддержание чистоты),

 • забота о доверенных документах и ​​расчетах,

 • текущее ведение учета собственного рабочего времени,

 • забота о доверенной собственности и имидже компании,

 • своевременное выполнение заказов на перевозку.

 

Мы обеспечиваем:

 • трудоустройство только на основании трудового договора на неопределенный срок, который обеспечивает безопасность и надежность (первый договор на испытательный срок),

 • привлекательная и своевременная оплата командировочных затрат,

 • компенсация за работу на территории других стран ЕС (Франция, Германия),

 • своевременная ежемесячная выплата вознаграждения в соответствии с действующим трудовым законодательством и законодательством о социальном обеспечении,

 • стабильная работа в компании с установленными стандартами,

 • помощь в обновлении квалификации водителя, необходимой для выполнения профессиональной деятельности в течение всего периода трудоустройства,

 • возможность присоединения к групповой страховке, гарантирующей безопасность и выплату пособий в различных жизненных ситуациях,

 • немедленная поддержка по телефону от наших координаторов, грузоотправителей и механиков в случае необходимости,

 • для граждан Беларуси возможность проезжать через свой дом во время командировки,

 • компетентная помощь специалистов в области кадровых и расчетных, бухгалтерских и налоговых услуг, а также организация необходимых официальных формальностей в различных ситуациях (включая учетные данные, повестки, письма, расчеты),

 • работа в сплоченной команде опытных профессионалов и специалистов транспортной отрасли,

 • работа на современном автопарке (автомобили VOLVO и MERCEDES) в экипаже из одного человека,

 • работа на автомобиле, который приписан к конкретному водителю,

 • рабочая одежда и защитная обувь,

 • работа в безопасных условиях в соответствии с законодательством и требованиями охраны и гигиены труда.

 

Пожалуйста, допишите следующий пункт к заявке:

«Я согласен на обработку моих персональных данных компанией Lakmex Sp. z o.o. с месторасположением в Закренце, содержащихся в моей заявке, для необходимости реализации настоящего и будущего процесса подбора персонала [в соответствии с законом от 10 мая 2018 года «О защите персональных данных» - Законодательный Вестник за 2018 год, поз. 1000 и в соответствии с Постановлением Европейского Парламента и Совета Европы (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/EC» (GDPR)].»

Мы оставляем за собой право отвечать на выбранные нами заявки.

Резюме кандидатов, не рассматриваемых в данном процессе набора персонала, хранятся в течение одного года для последующих процессов набора. По истечении этого срока они удаляются, а личные данные кандидатов не обрабатываются ни для каких других целей. Мы не отправляем приложения.

Заявки следует отправлять на адрес электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.